ADVOKATBYRÅ I NORRKÖPING MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ VÅRDNADSTVISTER

Advokatfirman Centra i Norrköping är en byrå som är specialiserad på familjerätt i allmänhet och vårdnadstvister i synnerhet. Vårdnadstvister är en av de vanligaste tvistemålen i tingsrätter runt om i landet. De senaste åren har Advokatfirman Centra företrätt många privatpersoner som hamnat i en vårdnadstvist. Vi lägger ner mycket tid och engagemang på att förstå den enskilde klientens situation och vilja i syfte att kunna företräda honom eller henne på bästa sätt. Våra jurister och advokater tar ständigt del av nya domar och prejudikat som gäller vårdnadstvister i syfte att kunna ge våra klienter så precisa och konkreta råd som bara är möjligt. Om du behöver ett familjerättsligt ombud i Norrköping är du varmt välkommen att kontakta oss.


Det är viktigt att komma ihåg att det finns goda förutsättningar att lösa en vårdnadstvist utan att tvisten behöver prövas i Norrköpings tingsrätt. Advokatfirman Centra anstränger sig till det yttersta för att tillgodose klientens intressen. Ett tillvägagångssätt för att lösa tvisten är att vi kallar den andra föräldern och/eller dennes ombud till ett möte i Norrköping där vi försöker förhandla fram en lösning som är godtagbar för vår klient. På så sätt kan vi undvika en domstolsprocess som kan upplevas som jobbig och tidskrävande.

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

GODA SKÄL ATT SOM FÖRÄLDER VISA PROV PÅ GOD SAMARBETSVILJA

I Sverige är utgångspunkten att båda föräldrarna ska ha vårdnaden om barnet, så kallad delad vårdnad. Det är därför viktigt att man som förälder visar prov på god samarbetsvilja i en vårdnadstvist. En förälder har en skyldighet att samarbeta med den andra föräldern i angelägenheter som rör det gemensamma barnet. Även om man har synpunkter på den andra förälderns föräldraförmåga eller beslut som föräldern fattar är det viktigt att man agerar konstruktivt. Advokatfirman Centra lämnar därför råd och rekommendationer om hur du som förälder bör agera i en vårdnadstvist så att utfallet blir så bra som möjligt.

STATEN KAN UNDER VISSA FALL ERSÄTTA ADVOKATKOSTNADERNA

De allra flesta privatpersoner har en hemförsäkring som täcker kostnaderna för att anlita en advokat i ett tvistemål. Ifall du saknar en sådan försäkring finns det under vissa förutsättningar möjligheter att få ekonomiskt stöd av staten för att anlita ett juridiskt ombud. Ansökan om sådant ekonomiskt stöd ska lämnas till Rättshjälpsmyndigheten. Det krävs särskilda skäl för att få rättshjälp vid en vårdnadstvist. Advokatfirman Centra hjälper våra klienter i Norrköping med att ansöka om rättshjälp alternativt rättskydd.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.