Advokatfirman Centra AB


EN BYRÅ I NORRKÖPING SPECIALISERADE INOM FAMILJERÄTT

Familjerätt Norrköping logotyp
Familjerätt Norrköping -Advokatsamfundet

Advokatfirman Centra AB


EN ADVOKATBYRÅ MED FOKUS PÅ FAMILJERÄTT I NORRKÖPING

Familjerätt Norrköping logotyp
Familjerätt Norrköping -Advokatsamfundet

VÅRA FAMILJEJURISTER

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Våra familjejurister är specialiserade inom familjerättsliga tvister som innefattar, vårdnad ,umgänge & boende


Advokatfirman Centra är en familjerättsbyrå specialiserade inom humanjuridik och barnrätt. Våra familjejurister åtar sig uppdrag inom alla frågor som berör barns vårdnad, boende och umgänge. Din familjejurist hos Centra kan även upprätta avtal såsom äktenskapsförord, samboavtal och genomföra bodelningar. Vi är en Stockholmsbaserad advokatbyrå men åtar oss uppdrag över hela landet. Med en gedigen erfarenhet av familjerättsliga frågor tar vi oss an varje ärende med engagemang och noggrannhet.

Vi värdesätter långvariga klientrelationer och gör alltid vårt yttersta för att tillvarata dina intressen och rättigheter på bästa sätt. Hos oss får du ett engagerat ombud som finns tillgänglig att svara på alla dina frågor och funderingar. Vårt arbetssätt har gjort att en procentuellt hög andel av våra mål slutar med domar som går i linje med våra klienters önskemål och yrkanden.

Ibland finns det behov av hjälp inom flera olika rättsområden. Vi kan därför bistå dig även som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som biträde vid olika tvångsåtgärder såsom LVU, LVM och LPT.

Våra familjejurister erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning såväl vardagar som helger. Tveka inte att höra av dig med dina funderingar.

Juridisk rådgivning på ditt språk

Vi ser ett värde i att få rådgivning på det språk man känner sig mest bekväm med. För att ge dig den bästa hjälpen erbjuder vi därför juridisk rådgivning på arabiska, persiska, spanska och turkiska utöver svenska och engelska. Talar du ett annat språk har vi möjlighet att ordna med en tolk som närvarar vid fysiska möten och domstolsförhandlingar i Norrköping. Det är viktigt att du kontaktar en familjejurist så tidigt som möjligt in i processen.


VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE 

När föräldrar till ett barn inte lever tillsammans måste frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge avgöras. Går det inte att komma överens finns det möjlighet att vända sig till tingsrätten för att få beslut i dessa frågor. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar i komplicerade situationer och företräder dem regelbundet i dessa typer av tvister. Om det inte går att nå en lösning i samförstånd så kommer vårdnadstvisten att avgöras av Norrköpings tingsrätt, vi för då din talan under rättegången.

 

EKONOMISK FAMILJERÄTT

Advokatfirman Centra upprättar gåvobrev, testamente, äktenskapsförord, samboavtal samt bodelningar och bouppteckningar. Oavsett om du ska skiljas eller inleda en relation finns vi där för att guida dig rätt avseende dina ekonomiska tillgångar. Din familjejurist upprättar dessa dokument under ett fysiskt möte i Norrköping.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Centra-004

Kontakta din familjejurist för frågor rörande arvoden

I din hemförsäkring ingår det normalt ett rättskydd. Det innebär att under vissa förhållanden kommer ditt försäkringsbolag att stå för större delen av kostnaderna som uppstår i samband med att du anlitar ett ombud. För det fall du saknar hemförsäkring eller av annan orsak inte kan utnyttja ditt rättsskydd finns det ibland möjlighet att få så kallad rättshjälp. Rättsshjälp söks av ditt ombud hos Norrköpings tingsrätt eller hos rättshjälpsmyndigheten och beviljas du rättshjälp innebär det att staten står för merparten av dina kostnader. Känner du dig osäker på om du kan få rättsskydd eller rättshjälp är du välkommen att ringa eller maila oss för en gratis konsultation. 

Advokatfirman Centra AB - Norrköping

Advokatfirman Centra är en byrå som är baserad i Stockholm. Men vi åtar oss uppdrag i Norrköping och är tillgängliga med kort varsel. Om du önskar oss som juridiskt biträde i Norrköping kan vi oftast inställa oss mycket snabbt.

Ja, både föräldrar och barn som är parter i en LVU-process har rätt att företrädas av en advokat eller jurist kostnadsfritt.

VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR SOM RÖR VÅRDNAD

Om ni har delad vårdnad och skiljer er så kommer detta inte att förändras efter skilsmässan. En förälder kan dock begära hos domstolen att den ska få ensam vårdnad om barnet och då behöver domstolen pröva detta.

Socialnämnden i Norrköping har möjlighet att ansöka hos domstol om att omhänderta ett barn enligt LVU. Det är sedan Förvaltningsrätten i Falun som fattar beslut om barnet ska omhändertas eller inte, beslutet föregås av en muntlig förhandling. Under den muntliga förhandlingen får ni som vårdnadshavare möjlighet att ge er syn på saken. Ni har då alltid rätt att företrädas av en advokat eller jurist, staten står för kostnaden.

Familjejurister Norrköping
Familjerätt Norrköping logotyp

En domstol kan besluta om ensam vårdnad om den andra föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Det kan exempelvis bero på att föräldern har svårt att samarbeta eller att den brister i sin omsorg om barnet.

Familjejurister i Norrköping

Nej, det är enbart en domstol som kan fatta beslut om ensam vårdnad. Socialtjänsten kan dock i ett yttrande till en domstol framföra att de tycker att det vore lämpligt med ensam vårdnad.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Ja, vi kan bistå er med att göra en bodelning enligt äktenskapsbalkens regler eller sambolagens regler.

Ett målsägandebiträde kostar inget för brottsoffret, staten står för kostnaden.

Självklart. Vi erbjuder alltid 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning.